lørdag 19. mai 2012

minidokene

Hei alle sammmen vi i minidokkene trenger bidrag til måndens utfrdring.
frist får og levre er 25 mai.


"Vi vil se minst tre knapper på bidraget ditt!


Creativica  sponser premien denne gang, og her er hva en av dere får:)